FAQS Chromebooks

Puc deixar el Chromebook a l’escola?

Els alumnes saben si poden prendre o no el Chromebook depenent del que el seu tutor i cap d’estudis digui. Per descomptat que el Chromebook es pot quedar a l’escola, però sempre tancat dins de l’armari de la seva aula. Si no es deixa a l'armari, tancat amb clau, i el Chromebook s'espatlla o extravia, l'escola no se'n fa responsable.

Puc portar el mòbil a l’escola?

No es prohibeix portar el mòbil a l’escola. El que està totalment prohibit és el seu ús dins de les instal·lacions de l’escola en horari escolar sense el consentiment del seu tutor.

En cas de ruptura i/o avaria del Chromebook, què passa?

Si el vostre chromebook falla per avaries tècniques se us en donarà un de substitució fins a la reparació del vostre. Un cop reparat es retornarà el seu dispositiu.

En el cas d’una ruptura i/o avaria provocada per no tenir presents les normes d’ús, el tècnic TIC o el SAT reparan el Chromebook, però s'aplicaran les sancions exposades en la Normativa de dispositius digitals, segons la Comissió de Disciplina i l’Equip Directiu.

Amb els dispositius compartits, quina responsabilitat tinc?

Cada usuari del dispositiu compartit (Ipad, robot, ordinador, sales informàtica) és el responsable durant l’estona que en fa ús. Si es fa un mal ús o es detecta a posteriori que se n’ha fet un mal ús, s’aplicaran les sancions oportunes.

Com puc controlar l’ús del Chromebook a casa?

Recorda que el més important és estar informat (via tutories, correus…) del que s’està demanant a les aules.Tenir un espai comú on treballar i acordar el temps que es podrà utilitzar el Chromebook, també forma part fonamental del bon ús a casa.

També tens a disposició algunes eines, que més endavant us explicarem per controlar el temps i l’ús què en fa el vostre fill/a en tot moment.

Puc utilitzar els diferents suports digitals sempre que ho cregui convenient per fer fotografies o vídeos?

Com hem explicat anteriorment, cap suport digital es pot fer servir, sense el consentiment del tutor o mestre. Cap alumne/a pot captar, tractar, enregistrar i/o gravar imatges i/o veu sense el consentiment de la pròpia persona titular de les imatges i, en el cas de l’escola, sense el permís del director (delegat als docents del centre).

Puc instal·lar impressores als dispositius Chromebooks d’ús personal?

L’escola no ho recomana, doncs hi ha hagut avaries degudes a aquestes instal·lacions. Creiem que tot el temari que envien els professors és per fer-lo digitalment amb el dispositiu. Si qualsevol usuari del Chromebook vol intentar instalar impresora ho farà sota la seva responsabilitat. En cap cas l’escola facilitarà l’ajuda per fer-ho.

Què puc fer si el dispositiu no respon? No em funciona la càmera o el touchpad…

En el cas de que tinguis problemes amb el touchpad, amb la càmera o el teu Chromebook no respon, s’ha quedat bloquejat o amb la pantalla en negre, no pateixis. Aquí tens un petit document que t’ajudarà a fer els primers passos per poder solucionar aquestes errades tècniques. Si persisteixen posa’t en contacte amb el cap del Departament TIC de la teva etapa.

FAQS Chromebook