INFO per pares i alumnes

En aquest apartat trobaràs tota la informació necessària, en l'àmbit de les tecnologies, per aprendre i ampliar els teus coneixements.

A la nostra escola tenim diverses plataformes on cadascú té un usuari individualitzat, en el cas de que et falti alguna d'aquestes hauràs de dirigir-te al responsable TIC de la teva etapa.

  1. USUARI CORPORATIU (compte Gmail): Tots els alumnes tenen una adreça de correu electrònic pròpia del centre, de la que han de fer un ús adequat.
  2. USUARI ALEXIA: És la plataforma d'ús educatiu on els alumnes i pares poden fer diferents actuacions (sol·licitar entrevistes, veure notes i absències, comunicació amb tutors i/o professors...). Qualsevol problema amb aquesta plataforma cal dirigir-se a secretaria.
  3. WIFI: a l'escola tenim diferents tipus de connexions WIFI. Els alumnes tenen assignada una xarxa a la que connectar-se depenent del lloc on estan ubicats. Cal respectar la xarxa indicada.

Davant de qualsevol problema i/o dubte pots adreçar-te al cap del Departament TIC de la teva etapa.