Comissió TIC

La Comissió TIC està formada per quatre components: un membre de Primària (Srta. Ariadna Herrero), un membre de Secundària (Srta. Sònia López), el tècnic TIC (Sr. David Escrig) i el coordinador digital (Sr. Albert Sanahuja). Aquesta comissió es reuneix per tractar temes que, o la institució, l'equip directiu o el coordinador digital, creuen que són del nostre àmbit i per tant son competència de la comissió. Els components de la comissió van transmetent la informació als membres del seu claustre.

Les reunions aquest curs les estem duent a terme al despatx del coordinador digital els dijous de 9.00 a 10.00.