Tasques Comissió TIC

LA COMISSIÓ TIC S'ENCARREGA DE...:

 • Resoldre tots els dubtes dels alumnes i ajudar-los en el procés.
 • Tenir sempre actualitzats els blogs i la pàgina web.
 • Animar a la comunitat educativa a difondre totes les activitats per les RRSS.
 • Quan sigui convenient crear tutorials i video-tutorials clarificadors pels diferents temes.
 • Fer tot el necessari i estar al dia de tots els avenços per ser un centre referent en l'àmbit digital.
 • Promoure el bon ús de tots els dispositius.
 • Elaborar projectes d'innovació que es podrien dur a terme.
 • Preparar els cartells dels diferents actes i/o esdeveniments del centre.
 • Tenir el Video-Wall actualitzat i modernitzat.
 • Preparar les diferents campanyes de màrqueting (Portes obertes, setmana família...).
 • Tenir controlat l'arxiu multimèdia del centre, amb totes les fotografies i vídeos.