Comissió TIC

La Comissió TIC està formada per quatre components: un membre de Primària (Srta. Ariadna Herrero), un membre de Secundària (Srta. Sonia López), el tècnic TIC (Sr. David Escrig) i el coordinador TIC (Sr. Albert Sanahuja). Aquesta comissió es reuneix per tractar temes que, o la institució, l'equip directiu o el coordinador TIC, creuen que són d'àmbit digital i per tant son competència de la comissió. Els components de la comissió van transmetent la informació als membres del seu claustre.

Les reunions aquest curs les estem duent a terme al despatx del cap d'estudis de Secundària els dimarts de 16.00 a 17.00.